รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ราคาพิเศษ 7,900 บาท *** (ราคารวม VAT7%) ไม่มีจ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ
*** ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หากทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท ติดต่อพนักงานเพื่อสอบถามรายละเอียด
*********************
สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
 ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ฟรี ออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ
 ฟรี ตรายางหมึกในตัว 1 อัน
 ฟรี ฟรี ไฟล์ตรายาง สำหรับนำไปใช้งาน (ไฟล์ AI)
 ฟรี ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
 ฟรี ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
 ฟรี ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
 ฟรี ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท)
 ฟรี ฟรี จัดทำบัญชี ฟรี 1 เดือน ***

 ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือรับรองบริษัท
 รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
 รายงานการประชุมตั้งบริษัท
 หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 ออกแบบเว็บไซต์ องค์กร/หน่วยงาน ราคาพิเศษ 5,000 บาท

*** หมายเหตุ
– เพื่อเป็นมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ ที่จดทะเบียนบริษัทช่วงโควิด-19 ระบาด
– เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนบริษัทใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

*** สิทธิพิเศษมากมาย โปรดติดต่อ [email protected] : @quickbusiness เพื่อรับข้อเสนอ หรือสอบถาม โทร : 094-493-1414